Tilbud

Velkommen! Du er gået rigtigt.
Velkommen! Du er gået rigtigt

Du er hovedpersonen i dit forløb

I Din Indgang kan du komme i et forløb, som kan vare op til 20 uger, afhængigt af hvad der er nødvendigt for dig. 

Det er helt frivilligt og op til dig, om du vil i forløb hos os.

Vi vil, sammen med dig, sammensætte et forløb som du synes giver mening. 
For os er det vigtigt at arbejde med de ting, du er motiveret for at arbejde med.

Der er ikke ret meget man SKAL når man er i forløb hos os, men der er til gengæld mange ting man KAN.
For eksempel kan du tage din mor eller din ven med, når du kommer første gang. 
Har du brug for at dit forløb foregår online eller via telefon kan vi gøre det.
Har du svært ved at åbne op, når vi sidder overfor hinanden, men finder det nemmere under en gåtur,
eller et sted, hvor du føler dig tryg, er det også muligt.

Det eneste der ligger fast er, at vi sammen med dig laver en plan for dit forløb, som vi sammen følger op på løbende.
Det gør vi for at sikre, at det vi arbejder med også er det der giver mening for dig.

Elementer vi kan hive ind

grupper

Vores største tilbud er vores grupper

Her arbejder vi i fællesskab med forskellige emner og redskaber, som du og de andre medlemmer i gruppen kan få gavn af i hverdagen.

I grupperne kan du få inspiration fra de andre deltagere, ligesom de andre kan lade sig inspirere af dine erfaringer. For mange er det rart at lære andre at kende, som sidder i lignende situationer som en selv.
Det kan hjælpe dig med at finde nye vinkler på tingene og styrke din tro på at du kan. I grupperne har du mulighed for at give noget til andre, samtidig med du får det du har brug for.
Deltagerne i grupperne har selvfølgelig tavshedspligt. 

Lige nu har vi grupper med følgende temaer:

Struktur: 
I Strukturgruppen kommer vi omkring hvordan man kan blive bedre til at forvalte sin energi, sin tid og ressourcer.

Vi arbejder med motivation, redskaber og hvad der ellers er relevant for dig, for at du kan få mere struktur i dit liv.
Vores fokus er skabe et trygt rum hvor du kan få sparring på hvordan du kan strukturere dit liv, så din hverdag bliver lettere.

Vi inspirerer og lærer af hinanden i trygge rammer.


Livshåndtering:
I livshåndteringsgruppen drøfter vi forskellige livssituationer – små som store.
Indholdet i gruppen afhænger af hvilke emner, deltagerne bringer med. 
Derfor kan du være med til at præge dagsordenen ift. hvilke emner, vi skal belyse.

I gruppen får du mulighed for at sparre med andre, dele dine oplevelser og erfaringer, samt få set tingene i et andet perspektiv.
Livshåndteringsgruppen er en samtalegruppe, hvor vi lægger vægt på, at man bidrager med det man kan og har mulighed for.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med i gruppen, du kommer, som du er.

Mærk Verden – via sanserne:
Mærk Verden-gruppen er for dig der kan se mulighederne i,
eller er nysgerrig på, hvordan man kan inddrage naturen i hverdagen, med fokus på at opnå en bedre balance i sit liv.

Brug naturen til at mærke, skærpe eller vække dine sanser.
Du har mulighed for at deltage i vores naturgruppe, hvor vi har fokus på vores 6 forskellige sanser.
Aktiviteterne foregår på Østerstrand, hvor vi gennemgår sanserne med små faktuelle oplæg, øvelser og ude-aktiviteter.

Da aktiviteterne foregår på et mindre afgrænset område i nærheden af Sundhedshuset, vil de fleste kunne deltage uafhængig af fysisk form.
Gruppen afholdes en gang i ugen i seks uger, af to timers varighed.

Sensitivitet:
I sensitiv gruppen mødes vi omkring det at være sensitiv i en verden, der ofte kan virke overvældende og overstimulerende.
Vi har fokus på de fordele der følger med sensitiviteten. 
Vi prøver på at blive klogere på os selv og hinanden i fællesskab.
Håbet er at vi sammen kan blive bedre til at udnytte den gave som sensitiviteten også er. I sensitiv gruppen er der både plads til at dele sårbarheder og styrker.

Sammen afsøger vi muligheder for, at generere ny energi og skabe et liv hvor der er overskud i vores energibudget.

Følelseshåndtering:
I følelseshåndteringsgruppen har vi tre moduler:
”Grundfølelser”, ”Selvværd og selvtillid” og ”Selvkontrol”.
Det er forskellige emner som bl.a. handler om vores evne til at håndtere vores forskellige reaktionsmønstre og forsvarsmekanismer.
Temaerne kan være med til, at gøre os klogere på vores handlemuligheder. Vi oplever, at følelser er et tema, som udfordrer mange mennesker.
De snakke der opstår i grupperne er ofte til stor gavn.
Vi er ikke alene om de svære følelser og i følelseshåndteringsgruppen er der rum for at vi kan blive klogere på os selv sammen.

Ud over grupperne har vi også mange andre muligheder, blandt andet:

Frivillige tilbud:

Vi har et tæt samarbejde med Frivilligcenter Fredericia. 

Det har vi fordi vi tror på at fællesskaber gør en positiv forskel, samt fordi vi tror på at du kan være noget for andre, ligesom andre kan være noget for dig. Undervejs i dit forløb vil vi snakke med dig om hvilke muligheder du er interesseret i.

illustration af frivillige tilbud
I Din Indgang vil vi have fokus på det der giver mening for dig. Vi kan inddrage dit netværk og forskellige redskaber i samtalerne.
Forskellige typer samtaler:

Vi kan tilbyde Netværks samtaler. Her kan du og de vigtige personer i dit netværk få snakket om de emner der er vigtige for dig. Vi skaber et rum hvor vi sikrer at alle har mulighed for at blive hørt.

Når du er i forløb kan vi tilbyde op til fire Coachende samtaler, hvor vi sammen med dig vil tænke fremad og finde nye vinkler på situationen.

Vi kan have samtaler med dig om dine værdier.
Vi mennesker styres efter hvad vi finder værdifuldt. Derfor giver det mening at vi sammen er nysgerrige på hvor du finder værdi, for på den måde at kunne styre mere klart efter dine værdier.

Vi kan også have samtaler med dig med fokus på hvilke redskaber du kan bruge. Det kan være redskaber til at skabe struktur i din hverdag, eller redskaber du kan bruge til at ændre dine tankemønstre eller vaner.

Samtalernes længde og form aftaler vi sammen med dig, ud fra dine behov.

Alt det andet:

Der kan være mange skridt i processen på vej til dit mål.
Måske er det vigtigt for dig at få kontaktet din læge, din sagsbehandler, din vicevært eller andre, men at du ikke helt ved hvordan du skal overskue det? Så sig til.

Vi vil gøre hvad vi kan for at støtte dig på din vej. Vi finder løsninger sammen med dig, så du kan komme i mål med det du finder vigtigt.

Har du behov for noget vi ikke kan tilbyde, vil vi sammen med dig finde ud af hvad der så kan gøres. Måske er der andre der tilbyder det du efterspørger. Måske kan vi finde noget andet der kan stå i stedet eller måske er det noget vi kan skabe sammen.

Velkommen, Du er gået rigtigt. Du bliver taget i mod af værtsteamet. I vil sammen lægge en plan for hvordan du når i mål med det du gerne vil.

Det vigtigste for os er, at det giver mening for dig!

Elementer vi kan hive ind

grupper

Vores største tilbud er vores grupper

Her arbejder vi i fællesskab med forskellige emner og redskaber som du og de andre medlemmer i gruppen kan få gavn af i hverdagen.

I grupperne kan du få inspiration fra de andre deltagere, ligesom de andre kan lade sig inspirere af dine erfaringer.
For mange er det rart at lære andre at kende, som sidder i lignende situationer som en selv.
Det kan hjælpe dig med at finde nye vinkler på tingene og styrke din tro på at du kan.
I grupperne har du mulighed for at give noget til andre, samtidig med du får det du har brug for.
Deltagerne i grupperne har selvfølgelig tavshedspligt.

Lige  nu har vi grupper med følgende temaer:

Livshåndtering:
I livshåndteringsgruppen drøfter vi forskellige livssituationer – små som store. Indholdet i gruppen afhænger af hvilke emner, deltagerne bringer med. Derfor kan du være med til at præge dagsordenen ift. hvilke emner, vi skal belyse. I gruppen får du mulighed for at sparre med andre, dele dine oplevelser og erfaringer samt få set tingene i et andet perspektiv.

Livshåndteringsgruppen er en samtalegruppe, hvor vi lægger vægt på, at man bidrager med det man kan og har mulighed for. Det kræver ingen forudsætninger at være med i gruppen, du kommer, som du er.

Struktur:
I Strukturgruppen kommer vi omkring hvordan man kan blive bedre til at forvalte sin energi, sin tid og ressourcer.

Vi arbejder med motivation, redskaber og hvad der ellers er relevant for dig, for at du kan få mere struktur i dit liv. Vores fokus er skabe et trygt rum hvor du kan få sparring på hvordan du kan strukturere dit liv, så din hverdag bliver lettere.

Vi inspirerer og lærer af hinanden i trygge rammer.

Følelseshåndtering:
I følelseshåndteringsgruppen har vi tre moduler: ”Grundfølelser”, ”Selvværd og selvtillid” og ”Selvkontrol”. Det er forskellige emner som bl.a. handler om vores evne til at håndtere vores forskellige reaktionsmønstre og forsvarsmekanismer.

Temaerne kan være med til, at gøre os klogere på vores handlemuligheder.

Vi oplever, at følelser er et tema, som udfordrer mange mennesker. De snakke der opstår i grupperne er ofte til stor gavn. Vi er ikke alene om de svære følelser og i følelseshåndteringsgruppen er der rum for at vi kan blive klogere på os selv sammen.

Sensitivitet:
I sensitiv gruppen mødes vi omkring det at være sensitiv i en verden, der ofte kan virke overvældende og overstimulerende. Vi har fokus på de fordele der følger med sensitiviteten, og prøver på at blive klogere på os selv og hinanden i fællesskab. Håbet er at vi sammen kan blive bedre til at udnytte den gave som sensitiviteten også er.

Hos os i sensitiv gruppen er der både plads til at dele sårbarheder og styrker. Sammen afsøger vi muligheder for, at generere ny energi og skabe et liv hvor der er overskud i vores energibudget.

Mærk Verden – via sanserne:
Mærk Verden-gruppen er for dig der kan se mulighederne i,
eller er nysgerrig på, hvordan man kan inddrage naturen i hverdagen, med fokus på at opnå en bedre balance i sit liv.

Brug naturen til at mærke, skærpe eller vække dine sanser.
Du har mulighed for at deltage i vores naturgruppe, hvor vi har fokus på vores 6 forskellige sanser.
Aktiviteterne foregår på Østerstrand, hvor vi gennemgår sanserne med små faktuelle oplæg, øvelser og ude-aktiviteter.

Da aktiviteterne foregår på et mindre afgrænset område i nærheden af Sundhedshuset, vil de fleste kunne deltage uafhængig af fysisk form.
Gruppen afholdes en gang i ugen i seks uger, af to timers varighed. 

Ud over grupperne har vi også mange andre muligheder, blandt andet:

illustration af frivillige tilbud

Frivillige tilbud

Vi har et tæt samarbejde med Frivilligcenter Fredericia. 

Det har vi fordi vi tror på at fællesskaber gør en positiv forskel og fordi vi tror på at du kan være noget for andre, ligesom andre kan være noget for dig.
Undervejs i dit forløb vil vi snakke med dig om hvilke muligheder du er interesseret i.

 

I Din Indgang vil vi have fokus på det der giver mening for dig. Vi kan inddrage dit netværk og forskellige redskaber i samtalerne.

Forskellige typer samtaler

Vi kan tilbyde Netværks samtaler, hvor du og de vigtige personer i dit netværk kan få snakket om de emner der er vigtige for dig, på en måde hvor vi sikrer at alle har mulighed for at blive hørt.

Når du er i forløb kan vi tilbyde op til fire Coachende samtaler, hvor vi sammen med dig vil tænke fremad og finde nye vinkler på situationen.

Vi kan have samtaler med dig om dine værdier.
Vi mennesker styres efter hvad vi finder værdifuldt. Derfor giver det mening at vi sammen er nysgerrige på hvor du finder værdi, for på den måde at kunne styre mere klart efter dine værdier.

Vi kan også have samtaler med dig med fokus på hvilke redskaber du kan bruge. Det kan være redskaber til at skabe struktur i din hverdag, eller redskaber du kan bruge til at ændre dine tankemønstre eller vaner.

Samtalernes længde og form aftaler vi sammen med dig, ud fra dine behov.

Velkommen, Du er gået rigtigt. Du bliver taget i mod af værtsteamet. I vil sammen lægge en plan for hvordan du når i mål med det du gerne vil.

Alt det andet

Der kan være mange skridt i processen på vej til dit mål. Måske er det vigtigt for dig at få kontaktet din læge, din sagsbehandler, din vicevært eller andre, men at du ikke helt ved hvordan du skal overskue det? Så sig til.

Vi vil gøre hvad vi kan for at støtte dig på din vej og finde løsninger sammen med dig, så du kan komme i mål med det du finder vigtigt.

Har du behov for noget vi ikke kan tilbyde, vil vi sammen med dig finde ud af hvad der så kan gøres. Måske er der andre der tilbyder det du efterspørger, måske kan vi finde noget andet der kan stå i stedet eller måske er det noget vi kan skabe sammen. 

Det vigtigste for os er, at det giver mening for dig!